A fost lansată iniţiativa de reformare şi simplificare a procesului de obţinere a autorizaţiei în construcţii
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

A fost lansată iniţiativa de reformare şi simplificare a procesului de obţinere a autorizaţiei în construcţii

Ministerul Economiei şi Infrastructurii a lansat cu sprijinul Programului USAID Reforme Structurale în Moldova, iniţiativa de reformare şi simplificare a procesului de obţinere a autorizaţiei de construire, precum şi a procedurilor aferente.

„Iniţiativa de a simplifica procesul de obţinere a autorizaţiei în construcţii este binevenită. O reformare în acest sens va uşura activitatea solicitanţilor de autorizaţii şi va exclude partea birocratică, care îngreunează procesul de activitate”, a menţionat Secretarul de Stat, Svetlana Dogotaru.

La rândul său, Directorul Programului USAID Reforme Structurale în Moldova, Douglas Muir, a declarat că domeniul construcţiilor trebuie fortificat prin asemenea reforme şi iniţiative, aceasta fiind calea cea mai simplă pentru modernizarea sectorului dat.

Scopul general al acestei iniţiative îl constituie reducerea poverii administrative şi a costurilor aferente, atât pentru solicitanţii de autorizaţii, cât şi pentru instituţiile publice şi private implicate în proces.

În perioada martie-mai 2019, experţii Programului, împreună cu Primăria Municipiului Chişinău şi Primăria oraşului Cricova, au elaborat hărţile proceselor aferente obţinerii autorizaţiei de construire, care constituie un punct de pornire în activitatea ulterioară de optimizare a respectivelor procese.

Ca urmare, în cadrul şedinţei au fost prezentate hărţile pentru următoarele procese:

- Solicitarea şi elaborarea certificatului de urbanism informativ;

- Solicitarea şi elaborarea certificatului de urbanism pentru proiectare;

- Solicitarea şi elaborarea certificatului de urbanism pentru proiectare în lipsa documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului;

- Solicitarea şi elaborarea autorizaţiei de construire;

- Solicitarea şi elaborarea autorizaţiei de desfiinţare.

În cadrul prezentării hărţilor, participanţii au iniţiat discuţii tehnice, au venit cu sugestii concrete şi urmează să valideze structura finală a hărţilor pentru a asigura corespunderea cu cerinţele legislaţiei în vigoare.

Totodată,  pentru fortificarea iniţiativei de reformare şi simplificare a procesului de obţinere a autorizaţiilor vor fi identificate soluţii privind simplificarea proceselor, inclusiv de ordin tehnic şi legislativ, pentru a facilita interacţiunea între participanţii la procesele date şi pentru eliminarea/simplificarea cerinţelor care sunt în exces şi care nu produc valoare adăugată.

Similare
RECOMANDĂRI