UE lansează un concurs de idei: Suport pentru obiective cultural-istorice
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

UE lansează un concurs de idei: Suport pentru obiective cultural-istorice

Locuitorii ambelor maluri ale râului Nistru sunt invitaţi să identifice obiective din patrimoniul cultural, situate în localităţile lor de baştină, care necesită conservare/renovare, şi să-şi prezinte părerea despre necesitatea unei astfel de iniţiative şi despre impactul acesteia asupra patrimoniului cultural, completând un formular de participare simplificat.

Concursul de idei este lansat în cadrul componentei pentru conservarea/restaurarea patrimoniului cultural a Programului UE ”Măsuri de consolidare a încrederii” (EU-CBM).

Unul din scopurile programului EU-CBM este finanţarea lucrărilor de conservare şi restaurare a monumentelor istorice de importanţă naţională şi a patrimoniului cultural de o scară mică, aflat în pericol, considerat de interes istoric naţional pentru ambele maluri ale Nistrului. Pe lângă Cetatea Bender şi Circul din Chişinău, unde au fost deja lansate procesele de pregătire a lucrărilor de renovare, programul intenţionează să finanţeze 10 obiective de scară mică din patrimoniul cultural istoric, alocând sume de până la 40 000 EUR per obiectiv.

Prezentul concurs este anunţat ca primă etapă de identificare a unui spectru larg de idei din sfera patrimoniului cultural. Programul EU-CBM va examina cererile conform criteriilor de mai jos, va organiza vizite la faţa locului pentru a verifica informaţiile prezentate în cerere şi a clarifica potenţialul de restaurare a acestora. În baza acestui proces va fi lansată cea de-a doua etapă, în cadrul căreia cele mai bune idei vor fi supuse unei proceduri de votare online (proces cu o pondere de 50% din scorul final), rezultatele votului fiind îmbinate cu opinia profesionistă a grupului de monitorizare a patrimoniului cultural EU-CBM (celelalte 50% din scorul final). După selectarea celor 10 obiective, programul EU-CBM va iniţia procedurile de conservare/restaurare a acestora.
 
ELIGIBILITATEA
Concursul este deschis pentru persoane sau grupuri de persoane care vor să propună idei spre finanţare Programului EU-CBM.
Ideea propusă trebuie să respecte următoarele criterii:
  1. Obiectivul să fie amplasat pe fie pe malul drept, fie pe malul stâng al râului Nistru şi să aibă potenţial de sporire a încrederii între comunităţile de pe ambele maluri;
  2. Sunt acceptate spre finanţare atât obiectivele incluse în lista patrimoniului cultural naţional, cât şi cele care nu figurează în această listă;
  3. Sunt obiective imobile (clădiri istorice, monumente, situri arheologice, obiective de mediu natural  picturi etc.) sau mobile (filme artistice sau documentare, fotografii, cărţi, colecţii, etc.);
  4. Să corespundă criteriilor de bază ale măsurilor de consolidare a încrederii:
  • Respectarea principiului de nediminuare a încrederii;
  • Valori comune pentru ambele maluri;
  • Non-politic;
 
  1. Realizarea proiectului în limitele bugetului disponibil (40 000 Euro)
  2. Asigurarea mentenanţei obiectivului pentru perioada de după intervenţia programului EU-CBM.
GRAFICUL ŞI TERMENII LIMITĂ
Termenul preliminar pentru prezentarea cererilor de finanţare: 31.01.2020
Realizarea listei scurte: 15.02.2020
Lansarea celei de-a doua etape: 20.02.2020
Atât indivizii, cât şi grupurile de persoane pot prezenta mai multe cereri diferite.
Programul EU-CBM va face publice informaţiile despre procesul de recepţionare a ideilor şi, în baza numărului de solicitări, ar putea decide prelungirea termenului limită de depunere a cererilor.

Informaţii de contact:

Andrei Vasilachi: +373 68980086
andrei.vasilache@undp.org<mailto:andrei.vasilache@undp.org>

Andrei Agapie: + 373 69034079
 
Similare
RECOMANDĂRI